Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – ľudské zdroje

Profesor Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, vo svojom príspevku na konferencii Minerva hovoril o strategických oblastiach rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku.

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Profesor Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Ľudské zdroje a vzdelávanie“. Upozornil, že motiváciu je potrebné dať „nie len tým, ktorých učíme, ale aj tým, ktorí učia“. Ocenil zhodu medzi cieľmi Lisabonskej stratégie pre Slovensko s prioritami Asociácie európskych univerzít i iných univerzitných organizácií.

Text jeho príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA