Veda, výskum a inovácie

Jozef Uhrík, riaditeľ spoločnosti Volkswagen Slovensko, na príklade úspešnej spolupráce medzi firmou Volkswagen a niektorými strednými školami i univerzitami dokazoval dôležitosť prepojenia podnikateľskej sféry a vzdelávania.

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Jozef Uhrík, riaditeľ spoločnosti Volkswagen Slovensko, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Veda, výskum, inovácie“. Hovoril o úspešnej spolupráci, ktorú sa firme Volkswagen podarilo nadviazať s niektorými univerzitami i strednými školami. Podľa neho je prepojenie vedy a priemyslu pre rast konkurencieschopnosti veľmi dôležité. Univerzity majú výskum a vývoj zabezpečovať – a to vrátane súkromných, ktoré sú bez tejto funkcie len „čistým biznisom“.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA