Citizens Online

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku.

Výskum zameraný na identifikovanie potrieb a očakávaní občanov v oblasti verejných online služieb sa pokúša zodpovedať také otázky ako:

  • informovanosť o elektronických službách verejnej správy a preferované spôsoby komunikácie s úradmi
  • kto je, a kto nie je „online“
  • praktické skúsenosti a hodnotenia súčasných online služieb
  • vnímanie hlavných výhod a bariér ich používania
  • záujem občanov o kľúčové elektronické služby a potenciál ich používania do budúcnosti.

Výskum je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control,


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA