Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.

Kvantitatívny prieskum uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1019 respondentov, starších ako 18 rokov. Obdobie zberu dát je vymedzené medzi 30.10.2007 až 6.11.2007 a údaje sú porovnané s analogickým prieskumom z júla 2003.

V sekcii “Názory občanov na činnosť miestnej samosprávy v meste alebo obci” mali respondenti označiť jednotlivcov alebo skupiny s najväčším vplyvom na činnosť starostu, primátora a poslancov mestského/miestneho zastupiteľstva.

Sú to predovšetkým miestni podnikatelia(38%) a tiež niektorá z politických strán alebo koalícia politických strán(35%).

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA