Priveľa komunálnych poslancov na Slovensku

Zatiaľ čo v parlamentných voľbách volíme 150 poslancov, v komunálnych sme si v decembri 2002 zvolili spolu 2 926 starostov a primátorov a taktiež 21 644 poslancov, ktorí za nás rozhodujú o veciach verejných v 2 926-tich zastupiteľstvách. V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) štúdiu o počte komunálnych poslancov v SR.

Ako vyplýva zo štúdie, vyše dvadsaťtisíc komunálnych poslancov volených občanmi v SR súvisí priamo i s rozdrobenou sídelnou štruktúrou Slovenska. Žiadna z obcí do 1 000 obyvateľov by síce podľa zákona nemala mať viac než 7 poslancov, ale keďže tieto obce tvoria takmer dve tretiny všetkých obcí SR, sumárny počet ich poslancov nie je zanedbateľný. Hoci tieto obce obýva len 16 percent z celkovej populácie krajiny, ich občania volia vyše 50 percent všetkých komunálnych poslancov Slovenska. Štúdia sa zaoberá i porovnaním počtu komunálnych poslancov u nás a v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky. Na Slovensku pripadá 5 komunálnych poslancov na 1 000 voličov. Pre porovnanie, v Poľsku je tento pomer len 1,4 poslanca.


Celú štúdiu si môžete v slovenskom jazyku prečítať, ak kliknete sem.

Tu nájdete mapu s počtom poslancov v zastupiteľstvách obcí a miest Slovenskej republiky vo volebnom období 2002 – 2006

A tu nájdete mapu vyjadrujúcu medzné počty poslancov v zastupiteľstvách obcí a miest Slovenskej republiky vo volebnom období 2002 – 2006

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA