Protikorupčné aktivity v SR a vplyv EÚ: porovnanie predvstupových a povstupových politík a stavu korupcie

Autori porovnávajú protikorupčné opatrenia na Slovensku v období pred vstupom do EÚ a po ňom.

CESIUK
CESIUK

Autori porovnávajú protikorupčné opatrenia na Slovensku v období pred vstupom do EÚ a po ňom. Vplyv Únie v tejto oblasti rozkladajú na rôzne kanály vplyvu, pričom hodnotia ich účinnosť v štyroch rôznych obdobiach.

Prezentácia odznela na pracovnom seminári CESIUK, 25.3.2010.

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke.

Pozadie

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) vzniklo v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, podporeného z Operačného programu výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

REKLAMA

REKLAMA