Štúdia OECD o budovaní e-government

Štúdia OECD s názvom Imperatív elektronického vládnutia (The E-Government Imperative) poskytuje prehľad príležitostí, ale aj prekážok, ktoré musia prekonať politici pre reforme vlastného fungovania, ako aj fungovania celej verejnej správy na e-government, čiže na verejnú správu založenú na digitalizovaných službách.

Zatiaľ čo väčšina štúdií o e-government sa zameriava na poskytovanie elektronických internetových služieb, krajiny OECD sa musia zamerať na celkovú reformu vnútorného fungovania verejnej správy, ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví na jej vonkajšom fungovaní, teda na podobe a kvalite služieb, ktoré verejná správa má poskytovať občanom a firmám. Táto štúdia je výsledkom činnosti pracovnej skupiny OECD pre e-government a je určená predovšetkým pre tých, ktorí robia finálne politické rozhodnutia v členských krajinách OECD na všetkých úrovniach politiky (verejnej správy).


Kliknite sem a preštudujte si celú bezmála 200 stranovú štúdiu (k dispozícii len v anglickom jazyku).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA