Ako dosiahnuť excelentnosť výskumu a vývoja v slovenských podmienkach

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Jaromír Pastorek je riaditeľom Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA