Ako riešiť problém ľudských zdrojov vo vede za pomoci vhodného mixu finančných nástrojov z verejných zdrojov

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Fritz Ohler je riaditeľom Technopolisu, Rakúsko.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA