Aktuálne prekážky v oblasti transferu technológií a poznatkov z vedy do praxe na Slovensku z pohľadu univerzity

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Robert Redhammer je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre vedu a výskum.


Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA