Aktuálne problémy budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku: plány a skúsenosti Technickej univerzity v Košiciach

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Stanislav Kmeť je prorektor pre vedu a výskum, Technická univerzita, Košice.

Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA