Digitálna gramotnosť Európanov je stále veľký problém

Európsky štatistický úrad Eurostat nedávno zverejnil ďalšiu zo svojich pravidelných analýz stavu pripravenosť členských krajín EÚ na budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Táto analýza sa zamerala na úroveň digitálnej gramotnosti a ukazuje, že schopnosť využívať počítač a internet je ešte stále veľkou prekážkou modernizácie európskych krajín.

Vyše tretina Európanov nedokáže vôbec používať počítač a iba 22 percent to zvládne na vysokej úrovni. Aj to je jedno z najnovších zistení Eurostatu. Jeho analytici tvrdia, že podobné, ba ešte o čosi horšie to je s používaním internetu. Digitálna gramotnosť by pritom mala byť spôsobom pre zvýšenie hospodárskeho rastu i šancí pre ľudí nájsť si dobre platenú prácu. Lenže úroveň ovládania počítača a internetu klesá práve medzi ľuďmi zo znevýhodneného prostredia, zo sociálne slabých rodín, spomedzi ľudí bez práce a s nízkym formálnym vzdelaním. Vlády musia práve so špecifickým zameraním na tieto skupiny prísť s aktívnymi programami dosiahnutia aspoň základnej digitálnej gramotnosti. Títo ľudia však musia mať prístup k počítačom a internetu, inak nebudú cítiť potrebnú motiváciu.


Viac sa o zisteniach Eurostatu dozviete, ak kliknete sem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA