Excitačno-kontrakčné spriahnutie – úloha RyR (Inovatívne prístupy vo vývoji nových liečiv, v diagnostike a liečbe vybraných ochorení)

Prednáška o úlohe RyR sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita

Dr. Alain Lacampagne pôsobí na Univerzite Montpellier vo Francúzsku

Texty z prednášky nájdete na týchto linkách: [1] a [2]


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA