Fotovoltika ako dlhodobo najperspektívnejší zdroj OZE

Prednáška o fotovoltike ako zdroji OZE sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita

Assoc. Prof. Miro Zeman, PhD. pôsobí na “Delft University of Technology”.

Text jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA