Genetika a evolúcia diferencovaných bunkových reťazcov

Prednáška o bunkových reťazcoch sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita

Prof. Liam Dolan pôsobí na Oddelení bunkovej a vývojovej biológie v Centre Johna Innesa v Norwichu vo Veľkej Británii

Text jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

REKLAMA

REKLAMA