História fotovoltiky v Československu, rozvoj a potenciál FV v Európe

Prednáška o histórii a súčasných trendoch fotovoltiky sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita

Ing. Jaromír Rehák pôsobí v Czech RE Agency, o.p.s. Praha.

Text z jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA