IKT a e-learning vo vyučovaní matematiky na stredných školách

Záujem o matematiku u študentov klesá, hlavne keď sa začne preberať učivo, ktoré je náročné na abstraktné myslenie. Takto je to aj pri goniometrických funkciách. Prechod zo stupňovej miery do oblúkovej miery, orientácia na jednotkovej kružnici, vykresľovanie grafu vyžaduje vizualizáciu. Aj keď sa učiteľovi na tabuľu podarí zakresliť graf správne, študenti si ho často prekresľujú do zošita s chybami, čo má za dôsledok skreslenie informácie a následne ich vedomosti.

Pri tradičnom spôsobe vyučovania tiež narážame na pasívne prijímanie vedomostí, čo pri takejto náročnej, niekedy nezáživnej téme, vedie k nechuti a demotivácii študentov. Tu je práve príležitosť využiť počítač a ďalšie možnosti informačno-komunikačných technológií na spestrenie a skvalitnenie výučby tohto tematického celku. O jednej z možnosti, ako uplatniť informačné technológie vo vyučovaní matematiky hovorí aj nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA