Indikátory vedy a techniky 2006

Americká agentúra publikovala indikátory popisujúce niektoré z najdôležitejších aspektov vývoja vedy a techniky od roku 1990.

Indikátory vedy a techniky 2006 ukazujú globálny stav výskumu a vývoja, ilustrujú najdôležitejšie trendy v tejto oblasti v USA, i v medzinárodnom kontexte. Hodnotia tiež úroveň vyučovania a učenia sa matematiky a prírodných vied, a trendy vo vedeckom a technickom vzdelávaní či v súvisiacom sektore trhu práce.


Plnú verziu dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA