Kremíková fotovoltika pro 21. století – potenciál objemových a tenkovrstvých Si solárních clánku

Prednáška o solárnych článkoch odznela v rámci projektu Excelentná univerzita

Ing. Aleš Poruba, PhD. pôsobí vo Fyzikálnom ústave Akadémie vied ČR.

Text jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA