Kto má platiť za vysokoškolské vzdelanie?

Politici i odborníci v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa dnes zhodujú na potrebe hlbokých reforiem v tejto oblasti. Ich cieľom má byť predovšetkým zvýšenie kvality univerzít a lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce v znalostnej ekonomike. Nezodpovedanou otázkou, aspoň nie tak, aby to spoločne uspokojilo všetkých dôležitých spoločenských aktérov, vrátane študentov a odborárov, je však otázka nového spôsobu financovania vysokých škôl v čase napätých verejných rozpočtov.

Nedávno sa aj o tejto otázke veľmi živo diskutovalo na seminári, ktorý sa uskutočnil v rámci schôdzky ministrov školstva členských krajín OECD v Aténach (Grécko). Na seminári sa okrem politikov zúčastnili aj zástupcovia študentských organizácií, odborov a zamestnávateľských združení. S úvodným referátom na tomto diskusnom podujatí vystúpil minister pre celoživotné vzdelávanie a vysoké školstvo a poslanec britského parlamentu Bill Rammell. Veľká Británia je totiž jednou z krajín, ktorá, napriek tomu, že jej vládu tvorí výlučne Labouristická strana (teda ľavicová strana, členka Strany európskych socialistov), začala so spoplatňovaním vysokoškolského štúdia už v roku 1998 a od septembra 2006 pripravuje v tejto oblasti ďalšie zmeny.


O otázkach financovania vysokoškolského štúdia sa s Billom Rammellom porozprával časopis OECD Observer a rozhovor v anglickom jazyku nájdete tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA