Mladí Európania v roku 2007

Riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie dalo vypracovať špecializovaný prieskum názorov a postojov mladých ľudí. Ukázalo sa, že v zásade zdieľajú mladí ľudia pozitívny postoj k Európskej únii, hoci väčšmi to platí o mladých z nových členských krajín, než o mladých z pôvodnej európskej pätnástky. Pravdepodobne to súvisí s tým, že EU sa najčastejšie vo vnímaní mladých spája so slobodou cestovania, štúdia a práce kdekoľvek v rámci Únie.

Optimizmus prevažuje u mladých ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Prevažná väčšina mladých Európanov má aspoň čiastočný prehľad o svojich právach a možnostiach. Najčastejšie sú o nich informovaní z médií, v školách a univerzitách a od rodičov a priateľov. Zaujímavým zistením prieskumu je, že z hľadiska trávenia voľného času – na rozdiel do niektorých iných hľadísk – sa mladí ľudia na celom kontinente na seba veľmi podobajú. Zo socio-demografického hľadiska sa však ukazuje, že stále pretrvávajú niektoré stereotypy: mladé ženy čítajú viac, ako mladí muž, tí zasa naopak trávia viac času pripojení k internetu.

Iná je však situácia, pokiaľ ide o organizovanosť mladých ľudí. S najväčšou pravdepodobnosťou ešte stále ako dôsledok post-totalitného odporu k organizovanosti sú mladí ľudia v západnej časti Európy častejšie členmi nejakých mládežníckych organizácií, než mladí na Východe. Vo všeobecnosti však platí, že mladí ľudia v Európe sa vôbec vyhýbajú organizovanosti: členom nejakého združenia je len každý piaty mladý Európan. Výnimkou sú športové kluby: takmer polovica respondentov sa označila za člena športového klubu.

Politické aktivity ako účasti na debatách s politikmi alebo na demonštráciách, či členstvo v politických stranách, sú podľa mladých najlepším spôsobom ako byť vypočutý zo strany politikov. Takmer dvaja z desiatich mladých ľudí sa v prieskume vyjadrili, že za posledné tri roky sa nezúčastnili na žiadnych voľbách ani na referende, pritom v niektorých členských štátoch EÚ je volebná účasť povinná. Naopak takmer dvaja zo štyroch v tom istom čase pripojili svoj podpis pod nejakú petíciu, alebo sa zapojili do politickej on-line diskusie. Jeden z piatich bol na politickej demonštrácii.

Prieskum zahŕňal 19 000 mladých Európanov od 15 do 30 rokov. Flash Eurobarometer sa uskutočnil od 30. januára do 4. februára 2007 a je prvým takýmto prieskumom medzi mladými ľuďmi vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.


Kompletné výsledky prieskumu si prečítajte v angličtine tu.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA