Možnosti sexuálnej výchovy na školách pomocou metodickej príručky

O nutnosti sexuálnej výchovy už od útleho veku detí sa vedie mnoho sporov. Dve súperiace strany argumentujú svoje pravdy a presvedčenia. Existuje most, ktorý by ich spojil a ukončil tento boj?

Áno, existuje. Avšak i on má svojich odporcov. V súčasnosti jediná existujúca metodická príručka sexuálnej výchovy na Slovensku potrebuje viac než kvalitný obsah a formu. Potrebuje podporu nielen zo strany jej tvorcov a učiteľov, ale i odborníkov – lekárov, ktorých názor na danú problematiku je taktiež dôležitý a podstatný. Argumenty podporujúce

Nasledujúca analýza uvádza niekoľko faktov a dôležitostí o potrebe sexuálnej výchovy a v neposlednom rade i o kvalifikovanosti metodickej príručky sexuálnej výchovy, ktorú kolektív autorov vytvoril a spracoval po dlhodobejších výskumoch, vychádzajúc v prvom rade z potrieb dieťaťa. Nezabudol na fakt, že v sexuálnej výchove je ochrana zdravia a prevencia rizík nadradená ideám a hodnotám skupín.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA