Navrhovanie fotovoltických systémov a elektrární a ich inštalácia

Prednáška odznela v rámci prijektu Excelentná univerzita

Ing. Martin Chudoba je zamestnancom firmy Solartec, s.r.o. z Českej republiky.

Kompletný text prednášky si môžete pozrieŤ na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA