Príliš nízke výdavky na vedu a výskum

Kľúčom k úspešnému a konkurencieschopnému Slovensku je vzdelanie. Lenže SR vo výdavkoch na vedu a výskum výrazne zaostáva nielen za najvyspelejšími krajinami, ale aj za priemerom Európskej únie. Podobne je to v oblasti invácií.

„Pre Slovensko je nesmierne dôležité, aby sa rozvíjalo ako znalostná ekonomika, ako spoločnosť ľudí vzdelaných.“ To sú slová premiéra Mikuláša Dzurindu. Takéto vyjadrenia budú teraz, v predvolebom období zaznievať z úst všetkých politkov čoraz častejšie. Lenže analýza výdavkov na vedu, výskum, vývoj a podporu zavádzania inovácií na Slovenku ukazuje, že v týchto oblastiach žalostne zaostávame. Za rok 2005 vykazujeme takmer najnižšie celkových výdavky na vzdelanie z krajín EÚ: 3,9 percenta HDP. Priemer EÚ je približne na úrovni 5 percent, najkonkurencieschopnejšie krajiny (Fínsko, Švédsko, Dánsko) dosahujú mieru okolo 7 percent HDP. Konkrétne na vedu a výskum sme vlani vydali Približne 0,3 percenta HDP z verejných a 0,3 percenta zo súkromných zdrojov. Je to štvrté najhoršie miesto v rebríčku EÚ, ktorej priemer dosahuje 1,9 percenta.


Kritickú analýzu a porovnanie výdavkov na vedu, výskum a inovácie na Slovensku a v EÚ nájdete v tomto článku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA