Pripomienky k novele zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.

Dňa 13. 10. 2008 bola ministrom školstva SR predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 131/2002 o VŠ.

SGI víta, že predkladateľ novelou zákona zrovnoprávnil vstup na Slovensko vysokým školám z najvyspelejších štátov sveta združených v OECD so vstupom VŠ z členských krajín Európskej únie. Otvorenie sa Slovenska vysokým školám z krajín OECD ako USA, Kanada, Austrália, či Japonsko je dôležité, keďže vysoké školy práve z týchto štátov najvyššie bodujú v svetových rebríčkoch kvality VŠ. SGI takúto úpravu zákona presadzovalo už pri novele zákona o VŠ prijatej v júli 2007, a preto kladne hodnotí, že s odstupom necelých dvoch rokov MŠ SR tiež zaujalo pozitívny postoj k vytvoreniu podmienok pre príchod najkvalitnejších VŠ na Slovensko.


Kompletný text analýzy nájdete na stránke SGI.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA