Súhrnná správa OECD o stave vzdelanosti 2006

Správa o stave vzdelanosti obsahuje údaje o vyučujúcich, politických činiteľoch, študentoch a ich rodičoch, ako aj úplný prehľad údajov prakticky o všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch vzdelanosti a politiky vzdelávania v krajinách OECD, ako aj v mnohých partnerských krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.

V krajinách OECD má dokončené stredoškolské vzdelanie v priemere 42 % dospelej populácie. 30 % dospelej populácie dosiahlo iba základné alebo nižšie stredoškolské vzdelanie a 25 % vyššie vzdelanie. Dosiahnutá úroveň vzdelania obyvateľstva sa však v jednotlivých krajinách výrazne líši. Z tohto pohľadu východoázijské krajiny neustále prekonávajú európske krajiny a USA. Výsledky štúdie nepoukazujú na žiadnu jednoznačnú súvislosť medzi počtom študentov a učiteľov a vzdelanosťou. Aj tieto údaje môžete nájsť v najnovšej ročenke – Súhrnnej správe Oragnizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o stave vzdelanosti 2006.


Celú štúdiu v anglickom jazyku v rozsahu vyše 420 strán nájdete v elektronickej podobe, ak kliknete sem. Okrem toho na tomto mieste nájdete sedemstranové zhrnutie v slovenčine.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA