Termonukleárna fúzia a jej energetické využitie

Prednáška o termonukleárnej fúzii odznela v rámci prijektu excelentná univerzita

Prof. Ing. Vladimír Slugeň pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Text prednášky si môžete stiahnuť na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA