Virtuálne inštrumenty – nástroj na udržateľný rozvoj spin off firmy založenej na transfere technologií

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Daniel Kaminský je predsedom dozornej rady Vedecko-technologického parku Ostrava, a.s. a riaditeľom divízie Virtuální instrumentace ELCOM, a.s.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA