Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

Ak všetci veria, že vzdelanostná ekonomika bude, či dokonca už je kľúčom k hospodárskemu úspechu každej krajiny, tak základným predpokladom jej vybudovania a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Doba, dokedy budeme môcť ekonomický úspech stavať na nízkych mzdách sa radikálne skracuje.

Keď sa v roku 2000 hlavy členských štátov Európskej únie a šéfovia ich vlád stretli v Lisabone, dohodli sa, že chcú, aby „sa Európa stala najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšie sa rozvíjajúcou znalostnou ekonomikou na svete“. Splnenie tohto cieľa si však vyžaduje hlboké premeny ekonomiky založenej na pôde, práci a kapitále na ekonomiku, ktorej hlavným komponentom budú informácie, zručnosti a schopnosti. Najefektívnejšie moderné ekonomiky budú teda fungovať v takých štátoch, ktoré budú schopné poskytovať čo najviac informácií a znalostí ľahko prístupných čo najväčšiemu počtu ľudí a podnikov.


Prečítajte si zaujímavú analýzu jedného z hlavných predpoklad pre naplnenie lisabonských cieľov, ktorú pod názvom Znalostná ekonomika: Prečo je vzdelanie kľúčom k úspešnej Európe nájdete tu.

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA