Zamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii

V priemere dosahuje zamestnanosť mladých ľudí v EÚ 36%, ale je veľmi rozdielna pri pohľade na jednotlivé členské štáty. Okrem toho sa ukazuje, že stale väčší je rozdiel medzi pohlaviami, ktorý sa navyše zväčšuje so stúpajúcim vekom. Poukazuje na to najnovší pracovný dokument Európskej komisie o zamestnanosti mladých ľudí.

Rozdiely v zamestnanosti mladých ľudí sú medzi jednotlivými členskými krajinami priam priepastné. Napríklad v krajinách ako Bulharsko, Grécko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Maďarsko, či Rumunsko je do pracovného procesu zaradených len asi 25% mladých ľudí, zatiaľ čo v Holandsku a Dánsku dosahuje tento ukazovateľ až 60%. Slovensko je na neslávnom treťom mieste v rebríčku členských krajín podľa miery nezamestnanosti mladých ľudí.

Pracovný document Európskej komisie zdôrazňuje, že ďalšou vážnou hrozbou je zväčšujúci sa rozdiel v zamestnanosti mužov a žien. Podľa minuloročných údajov bola zamestnanosť mladých žien v priemere o 6% nižšia, než zamestnanosť mladých mužov. Dokonca v Estónsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a v Lotyšsku prevyšuje tento rozdiel až 10%. Jedinou krajinou EÚ, kde je tento pomer rovnaký je Švédsko (v roku 2006 tam pracovalo  40,6% mladých žien a 40,8% mladých mužov), nasledované Fínskom, Dánskom a Veľkou Britániou, kde je tento rozdiel menší než 2%.

Porovnanie výsledkov vo vekových kategóriách 15 – 24 rokov a 25 – 29 rokov navyše ukazuje, že rozdiely v zamestnanosti žien a mužov sa v neprospech nežného pohlavia zväčšujú so zvyšujúcim sa vekom. Vo všeobecnosti v  EÚ badať v posledných rokoch pokles rozdielov medzi pohlaviami, ale analýza v tomto smere osobitne spomína Slovensko ako jedinú členskú krajinu EÚ, v ktorej sa v rokoch 2000 – 2006 tento rozdiel nezmenšil. Mladých žien je u nás stale bez práce o vyše 20% viac, než mladých mužov.


Všetky zaujímavé zistenia tejto analýzy nájdete v anglickom jazyku tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA