Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Predložená práca sa ako prvá na Slovensku komplexne pozerá na stav akademickej etiky u nás. Cieľom štúdie bolo zmapovať súčasný stav a to ani nie tak štatisticky (koľko škôl á etický kódex, koľko bolo odhalených a potrestaných porušení etiky a pod.) ako skôr kvalitatívne v zmysle nasledovných otázok:

  • Čo to je akademická etika?
  • Prečo vzniká akademická etika a prečo sa porušuje?
  • Aké sú prístupy k definovaniu akademickej etiky?
  • Prečo niektorí predstavitelia akademickej obce považujú za dôležité kodifikovanie akademickej etiky a iní naopak a je vôbec kodifikovanie akademickej etiky dôležité pre jej zavádzanie do života?
  • Čo ponúka akademická etika akademickej obci?
  • Aké sú rozdiely v zavádzaní akademickej etiky na Slovensku a v USA?
  • Aký je stav v oblasti vnímania, definovania a implementácie akademickej etiky na Slovensku?
  • Ako by sa mohlo zlepšiť zavádzanie akademickej etiky na Slovensku?

Ako bázu pre popisovanie situácie na Slovensku sme použili zahraničnú odbornú literatúru a konkrétne príklady z USA. Literatúra aj praktické príklady sú z USA, pretože v USA má akademická etika tradíciu už niekoľko desiatok rokov a aj to je zrejme dôvodom, že dostupné zdroje o tejto téme sú primárne z tejto krajiny.


Kompletnú analýzy si môžete stiahnuť na tejto linke.

REKLAMA

REKLAMA