Aj zlý sused je sused

Zahraničná politika každého štátu je zložitý organizmus, ovplyvnený zámermi, záujmami, hodnotovou orientáciou rôznych domácich i medzinárodných „hráčov“, inými závislými a nezávislými premennými ako aj ich veľmi intenzívnym a komplexným vzájomným pôsobením.

Niektoré faktory pôsobia a ovplyvňujú rozhodovacie a politické procesy viac, iné menej. Severná Kórea je faktorom, ktorý, aj napriek tomu, že tento fakt sa nie s veľkým nadšením v Japonsku príjma, japonskú zahraničnú a bezpečnostnú politiku ovplyvnil a stále ovplyvňuje veľmi výrazne.

Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA