Ako dosiahnuť mier po porážke Islamského štátu?

Experti Európskej rady pre zahraničné vzťahy radia EÚ väčší dôraz na hospodársku pomoc.

Islamský štát je na ústupe. Vďaka vojenskej ofenzíve medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov stratila organizácia kontrolu nad veľkou časťou územia a prišla o tisíce bojovníkov.

S blížiacou sa porážkou Islamského štátu nastáva fáza znovuzavedenia politického poriadku.

Potenciál pre obnovenie konfliktov v Iraku a Líbyi umocňujú svojimi mocenskými chúťkami najrôznejšie politické a ozbrojené frakcie a skupiny. Európska únia nemôže ignorovať nebezpečenstvo pokračujúcej nestability a extrémizmu neďaleko svojich hraníc, a tak musí vynaložiť úsilie a prispieť k zaisteniu bezpečnosti a stability.

Únia síce nebude najdôležitejším aktérom ďalšej etapy diania v Iraku, no jej členské štáty by mali vynaložiť snahu prispieť k okamžitej a dlhodobej stabilizácii krajiny navrhnutím inkluzívnej politickej cesty.

Únia by mala zmeniť spôsob pomoci z humanitárnej na podporu ekonomického rozvoja so zameraním na tvorbu pracovných miest najmä pre mladú populáciu, a zabrániť tak jej radikalizácii.

EÚ by tiež mala asistovať irackej vláde pri politike decentralizácie, ktorá má za cieľ priniesť väčšie právomoci do irackých provincií. Únia by taktiež mala prispieť k profesionalizácii bezpečnostného aparátu, ktorý by potom dokázal predchádzať teroristickým útokom a zvýšiť tak dôveru verejnosti voči bezpečnostným zložkám.

V Líbyi môže EÚ zohrať ešte dôležitejšiu úlohu. Cieľom by malo byť dosiahnutie hospodárskeho plánu, ktorý by zabránil humanitárnej kríze a kolapsu líbyjských inštitúcií. Najskôr ale Únia musí usilovať o posilnenie politickej koalície podporujúcej legitímnu vládu v Tripolise. Pevná vláda by následne iniciovala decentralizáciu za finančného prispenia a technickej expertízy zo strany únie.

Ďalej by sa mali členské štáty pokúsiť sprostredkovať takú dohodu medzi súperiacimi stranami, ktorá by sa opierala o vojenský federalizmus medzi jednotlivými regiónmi a prinášala spoločný záväzok vytvoriť zodpovedné bezpečnostní jednotky.

Tesne pred porážkou Islamského štátu je treba uprieť pozornosť na potláčanie extrémizmu, ktorý dal vzniknúť práve takýmto organizáciám. Skúsenosti z invázie do Iraku v roku 2003 a intervencia v Líbyi v roku 2011 dokazujú, že politický proces musia v danej krajine prevziať za vlastný.

EÚ ale aj tak nesmie rezignovať na svoju angažovanosť v týchto krajinách a jej stratégia by sa mala riadiť štyrmi hlavnými princípmi: tvoriť politické a spoločenské koalície, udržať vojenskú angažovanosť, zaviazať sa k dlhodobej stabilizácii a stanoviť a hájiť záujmy EÚ

 

Celé znenie komentára v angličtine nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA