Bielorusko čaká na svoj rok „89“

Autor v analýze týkajúcej sa najnovších udalostí v Bielorusku mapuje v širšej súvislosti aktuálnu povolebnú situáciu v krajine. Zároveň skúma prekážky, ktoré režim kladie akejkoľvek realizácii slobody.

 

Bežnými nástrojmi režimu Alexandra Lukašenka sú mediálna manipulácia a „zastrašovanie kolosálnych rozmerov”. Respresie sa týkajú nielen politickej opozície, ale aj študentov a bežných zamestnancov. Opozícii režim systematicky bráni v jej činnosti. V krajine vládne dlhodobo pocit strachu a apatie, ktorú na chvíľu narušila vyhliadka existujúcej politickej alternatívy.

Európska únia a špeciálne susedné demokratické krajiny by mali pomôcť Bielorusku na jeho ceste k slobode. Nástrojom EÚ môžu byť sankcie voči režimu, nemali by však byť jediným prostriedkom. Gro pomoci by malo ležať v pozitívne zameraných programoch.

Situácia sa v krajine začína pomaly meniť, a to najmä vďaka mladej generácii, ktorá zakúša západný životný štýl. Ako sa bude povolebná situácia ďalej vyvíjať „jasnejšie ukážu až nasledujúce týždne a mesiace”.

Plné znenenie analýzy nájdete v slovenskom jazyku na tejto linke.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA