EÚ, USA a Rusko: zložitý trojuholník

"S novou (Obamovou) administratívou vzniká veľká príležitosť zlepšiť vzťahy medzi USA a EÚ", tvrdí analýza EUISS.

Podľa autorov analýzy by mali USA a EÚ “nadviazať úzke konzultácie… aby sa stali ich politiky (voči Rusku) viac kompatibilnými”. Predovšetkým by bole strany mali byť “otvorené diskusii o tom, ako zlepšiť efektívnosť európskej bezpečnostnej infraštruktúry”.

Podľa autorov je multilaterálna spolupráca v oblasti bezpečnosti, kontroly zbraní a odzbrojenia pre európsku i globálnu bezpečnosť kľúčová. Svetovej bezpečnosti by pomohlo, ak by sa Washington i Brusel zapojili do intenzívneho dialógu v kontroverzných otázkach ako “Balistická raketové obrana (BMD) a rozširovanie NATO“.

Cieľom dialógu by malo byť “lepšie vzájomné pochopenie”. EÚ a USA by tak mohli “formovať širšiu diskusiu o európskej bezpečnosti vlastnými myšlienkami a návrhmi”.

Analýza však upozorňuje, že transatlantický dialóg musí “brať do úvahy aj ruskú perspektívu a záujmy”. Veľmi by pomohlo “zapojenie ruských zástupcov na expertnej úrovni”.

Spojené štáty by mali podľa autorov “oddeliť šírenie demokracie od svojho geostrategického prístupu k regiónu ako celku”. To znamená, že Obamnova administratíva sa má “vzdať presadzovania pristúpenia Gruzínska a Ukrajiny k NATO ako prioritných cieľov a zamerať sa na kritickú podporu konsolidácie demokracie”.

Okrem toho by USA “mali využiť kapacity a skúsenosti EÚ vyvodené z úzkych politických, ekonomických a spoločenských zväzkov s Ruskom”. Autori však pripúšťajú, že Moskva v poslednom čase neukázala “veľa otvorenosti k spolupráci”. EÚ a USA si tak majú byť vedomé toho, že na väčšinu bezpečnostných problémov neexistuje “rýchle riešenie”.


Analýzu vydal Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS): The EU and the world in 2009: European perspectives on the new American foreign policy (január 2009)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA