Imigračná politika: od kontroly k spravovaniu

Európska imigračná politika, rovnako ako americká, nefunguje. Jej zlyhanie je najviditeľnejšie na miestach, kde sa stretáva svet bohatých a chudobných, či ide o hranice s Mexikom, alebo Kanárske ostrovy.

 

Môže sa zdať, že Európska únia urobila jeden krok vpred a dva vzad, ale v skutočnosti prijala mnoho inovácií, ktoré ju posunuli viac smerom k spravovaniu ako ku kontrole imigrácie vnútri EÚ. Posun k spravovaniu naberá na sile, aj keď vlády mnohých členských krajín viac hovoria jazykom kontroly.

Keď však príde na imigráciu „z vonku”, Únia smeruje k taktike upevňovania kontroly. Zdá sa, že pozdĺž Stredomoria sa buduje múr podobný tomu Berlínskemu. S jedným rozdielom – jeho základy nebudú na zemi, ale na vode. História vyriekla ortieľ nad Berlínskym múrom, a to stál na pevnejších základoch.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA