Keď Európa exportuje svoju politiku

Autor článku tvrdí, že Brusel už prekonal neochotu investovať do presadzovania spravodlivosti vo svete. V súčasnosti sa zúčastňuje procesu reformy súdnych a policajných systémov krajín, ktoré majú problémy s prechodom k demokracii.

 

Úsilie EÚ podnietiť spravodlivosť a stabilitu na celom svete sa neobmedzuje len na jej podporu Medzinárodnému trestnému tribunálu (International Crime Court). Za posledných pár rokov Únia zvýšila svoje nevojenské spôsobilosti na zvládanie kríz v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA