Kosovo – výzvy pre Slovenskú republiku

Pri zmene štruktúry a poslania KFOR v budúcnosti je nutné očakávať, že nie všetky spôsobilosti budú žiadané a využiteľné. V súvislosti s nevyhnutnými krokmi, ktoré budú musieť mnohonárodné sily v blízkej budúcnosti podstúpiť, bude aj SR musieť prehodnotiť svoje vojenské zastúpenie v regióne.

Bez ohľadu na to, akú podobu bude mať konečný štatút Kosova, už dnes je možné konštatovať, že tento štatút bude iný ako ten, ktorý malo Kosovo v poslednom desaťročí minulého storočia. Tým, že Kosovo prechádza a naďalej bude prechádzať dynamickým vývojom, bude potrebné prispôsobovať aj nástroje, stratégie a postupy s cieľom v čo možno najväčšej miere tento vývoj reflektovať.

Slovensko ako štát s tradičnými väzbami na Balkán je aktívne v mnohých oblastiach obnovy Kosova. Jednou z najviditeľnejších je angažovanosť slovenského kontingentu v mnohonárodných silách KFOR. Dlhodobým cieľom zainteresovania sa SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu je účasť vo veľmi malom počte (2 maximálne 3) dominantných operácií, avšak s čo možno najkomplexnejším príspevkom, ideálne organickou jednotkou. Je pravdou, že slovenská jednotka sa svojou skladbou aj funkciami, ktoré vykonáva, najviac približuje predstave organickej jednotky práve v KFOR. Pri zmene štruktúry a poslania KFOR v budúcnosti je ale nutné očakávať, že nie všetky spôsobilosti budú žiadané a využiteľné. V súvislosti s nevyhnutnými krokmi, ktoré budú musieť mnohonárodné sily v blízkej budúcnosti podstúpiť, bude aj SR musieť prehodnotiť svoje vojenské zastúpenie v regióne. V tejto súvislosti možno predpokladať dve základné tendencie, ktoré sú vzájomne previazané – zmena charakteru jednotiek KFOR, čo sa vykonávaných úloh a spôsobilostí týka (s alebo bez potreby redukcie počtov príslušníkov KFOR) a/alebo redukcia počtov síl vzhľadom na preberanie zodpovednosti za udržiavanie bezpečnosti lokálnymi kosovskými bezpečnostnými štruktúrami. V prípade redukcie počtov KFOR je oprávnené očakávať zvýšenú požiadavku na príspevok do civilnej a potenciálne aj vojenskej misie EÚ.


Dokončenie, ako aj úplný text analýzy v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA