Migračná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Stredomoria a Blízkeho Východu

Európska migračná politika sa sústerďuje na vonkajšie hranice EÚ a na krajiny stredomorského regiónu, teda Blízky Východ a Severnú Afriku (Med-MENA) ako to ukazujú aj Dohody o pridružení – tvrdí štúdia Ounie Doukoré a Helen Oger pre Robret Schuman Centre for Advanced Studies.

Nová európska migračná politika slúži skôr záujmom samotnej EÚ, než záujmom migrantských pracovníkov, tvrdia autorky štúdie. Skôr než na práva migrantov prichádzajúcich z krajín stredomorského regiónu, sa migračná politika sústreďuje na ilegálnu imigráciu, riadenie migrácie, hraničné kontroly a na boj proti terorizmu.

Správa konštatuje, že Komisia zameriava svoju pozornosť a zdroje na TureckoMaroko, ktoré sú len tranzitnými krajinami, namiesto toho, aby sa priamo obracala na krajiny pôvodu migrácie a pridala sa tak k názoru Svetovej banky a Európskeho parlamentu.

Autorky tvrdia, že vonkajšia migračná politika EÚ sa pokúča “europeizovať” krajiny geograficky najbližšie k Európe rôznymi regionálnymi prístupmi a nepresadzuije „globálnu a homogénnu regionalizáciu“.

Štúdia navrhuje, aby krajiny stredomorského regiónu vytvorili „efektívny jednotný regionálny rámec“, čo by im umožnilo v diskusii s EÚ hovoriť “jednotným hlasom”.


Text štúdie v plnom znení v anglickom jazyku nájdete na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA