NATO a verejná mienka

Autor analyzuje postoje ukrajinskej verejnosti k členstvu v NATO. Pýta sa, ako prekonať všeobecne nízku informovanosť.

 

Menej ako sedem percent obyvateľov Ukrajiny je dobre informovaných o NATO a jeho súčasnom vývoji. Veľká väčšina ľudí nepozná prínosy členstva v Severoatlantickej aliancii pre krajinu a jej obyvateľov. To sú závery, ku ktorým sa dospelo po prieskume expertov organizovanom Nadáciou demokratických iniciatív od 22. septembra do 11. októbra 2005. Skúmaný bol názor 60 expertov.


Autor je riaditeľom Nadácie demokratických iniciatív, Ukrajina

Príspevok bol uverejnený na stránkach konferencie GLOBSEC organizovanej Euroatlantickým centrom, Slovenskou atlantickou komisiou a NATO PDD, 27.-28. októbra 2005 v Bratislave.

Plný text príspevku (v anglickom jazyku) nájdete na stránkach GLOBSEC

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA