Nominácia nového ministra obrany Roberta Gatesa, závery štúdie Iraq Study Group a vývoj po jej zverejnení

Analýza sa zaoberá hlavnými závermi panelu Iraq Study Group navrhnutých pre riešenie problémov Iraku.

ministerstvo obrany mod
ministerstvo obrany mod

Vyše stostranová správa Iraq Study Group bola zverejnená v stredu 6.12. 2006. Jej odporúčania ako také nezaväzujú prezidenta USA a preto nemôžu poskytnúť definitívny obraz budúceho smerovania americkej politiky v Iraku.   

Vzhľadom na reakciu prezidentskej administratívy budú závery panelu tvoriť prinajlepšom jeden zo vstupov pri formulovaní novej stratégie USA v Iraku.

Správa uvádza hlavné faktory, ktoré podmieňujú vývoj v Iraku a to: americká ochota zotrvať v krajine a vplyv okolitých štátov resp. ich motivácia na stabilizácii situácie. Správa ponúka ucelený pohľad na situáciu v  Iraku s dôrazom na posudzovanie jej regionálneho kontextu a budúci vývoj s implikácami na hranici širšieho regionálneho konfliktu. V súčasnom Iraku je v stávke oveľa viac ako len upokojenie sektárskeho násilia. Úspech, či prípadný neúspech americkej politiky bude mať výrazný dopad nie len na pomer síl v oblasti Perzského zálivu, zdroja 60 % svetových ropných rezerv, ale aj na arabsko-izraelský konflikt, situáciu v Libanone, či pozície USA v Afganistane, Pakistane a v islamskom svete vôbec.


Autor pôsobí na Oddelení bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstva obrany SR

Plné znenie správy nájdete na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA