Non-amerikanizmus v Európskej únii

Autor sa pozerá na úlohu, ktorú pri tvorbe európskych politík zohráva antiamerikanizmus. Hodnotí, akú úlohu by v tejto debate mohli zohrať noví členovia EÚ a NATO.

 

V Európe existuje len málo politicky explozívnejších tém, ako je úloha antiamerikanizmu v politike Európskej únie. Mnohými spôsobmi je Amerika a antiamerikanizmus tým slonom v európskom priestore, ktorý sa tlačí každému do pohľadu, každý však predstiera, že ho nevidí. Až tak nemódne a často nebezpečné to môže byť pre politickú kariéru človeka. Preto ďakujem organizátorom, že ma do týchto zradných vôd hodili. Pokúsim sa v nich navigovať najlepšie ako budem vedieť.


Príspevok bol uverejnený na stránkach konferencie GLOBSEC organizovanej Euroatlantickým centrom, Slovenskou atlantickou komisiou a NATO PDD, 27.-28. októbra 2005 v Bratislave.

Plný text príspevku (v anglickom jazyku) nájdete na stránkach GLOBSEC

REKLAMA

REKLAMA