Nová éra vo vzťahoch medzi Ruskom a Latinskou Amerikou

Vzťahy medzi Latinskou Amerikou a Ruskom sa rozvíjali veľmi dynamicky v priebehu celého 20. storočia, takmer až do krachu sovietskeho impéria. V 90. rokoch Latinská Amerika zostala na periférii záujmov Ruska, ktoré stratilo možnosť vyvíjať akýkoľvek geopolitický vplyv na tento kontinent v dôsledku vlastnej slabosti.

Dominantnou silou v regióne, s ktorou súperil ZSSR a v súčasnosti aj Rusko, boli a zostali USA. Bez zohľadnenia pozícií Spojených štátov v regióne je ťažké hodnotiť perspektívy ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Ruskom a krajinami Latinskej Ameriky.

V ére konfrontácie medzi ZSSR a USA politické udalosti v Latinskej Amerike, rovnako aj  v iných regiónoch sveta, predovšetkým v Ázii a na Blízkom Východe, svojím spôsobom reflektovali tento globálny medzinárodný konflikt.

Na začiatku nového tisícročia sa Rusko začína meniť a rovnako sa mení aj jeho geopolitická doktrína a záujmy, v ktorých Latinská Amerika nadobúda nemalý politický a ekonomický význam. Pre pochopenie súčasného stavu a perspektív vzťahov medzi Ruskom a štátmi Latinskej Ameriky je potrebné venovať pozornosť aj ich histórii.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA