Nová hra so starými pravidlami

Analýza sa venuje situácii vo vzťahoch Ruska a NATO v ostatnom období po poslednom rozšírení NATO.

Vzťahy NATO a Ruskej federácie prešli v priebehu posledných dvoch desaťročí mnohými peripetiami a zaznamenali niekoľko etáp zbližovania aj roztržiek. Ich vzájomné vzťahy pripomínajú partnerskú dvojicu, ktorá je povahovo príliš rozdielna aby žila spolu, ale je od seba príliš závislá, aby žila oddelene …


Analýza vyšla v druhom tohtoročnom čísle periodika Transatlantické listy, ktoré vydáva Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). Toto číslo Transatlantických listov nájdete na tejto linke.

Autor je projektovým manažérom Centra bezpečnostných štúdií (CSS).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA