Nové Rusko medzi Hitlerom a Stalinom

Podľa zopár nedávnych prieskumov verejnej mienky v Rusku sa ukázalo, že veľká časť mladých ľudí vo veku 18-24 rokov má len veľmi malé vedomosti o udalostiach z obdobia roku 1939.

Svojho času Mao Ce-tung hovoril: „Vedomie čínskeho národa je prázdny papier, na ktorý možno napísať tie najkrajšie hieroglyfy". Pri takej hlbokej strate historickej pamäti ruskej verejnosti si súčasná moc v Rusku môže dovoliť nakresliť na nej ľubovoľné „hieroglyfy". Otázka však znie inak – čo budú chcieť nakresliť, pre aké hieroglyfy sa ruskí mocní rozhodnú?


Kompletnú analýzu nájdete na stránke časopisu Zahraničná politika.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA