Nový Irán – nové problémy

Už iba málokto pochybuje, že v blízkej budúcnosti sa Irán stane ďalšou jadrovou mocnosťou. Podľa názoru západných expertov sa tak stane s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2011, čo kardinálne zmení geopolitické rozloženie síl v regióne.

Vlastníctvo jadrových zbraní v rukách autoritatívneho Iránu samo o sebe ešte neznamená hrozbu pre mier na Blízkom východe. Jadrovými zbraňami disponujú aj nemenej autoritatívne štáty ako Čína a Pakistan, ale aj Severná Kórea. Nebezpečenstvom je skôr ideologická dominanta iránskej spoločnosti a vládnucej elity, ktorá otvorene vystupuje proti Západu a naďalej verí vo svetovú islamskú revolúciu. Práve táto skutočnosť robí z Iránu politicky nepredvídateľný štát. Hlavný problém, ktorý trápi západných politikov, spočíva v tom, na čo bude Iránu nová zbraň. Na zadržanie vonkajších hrozieb, predovšetkým zo strany USA, alebo na vyvíjanie nátlaku na medzinárodné spoločenstvo a Izrael, ako aj na rozširovanie islamskej revolúcie. To druhé nevyhnutne povedie k vážnemu konfliktu nielen v regióne Blízkeho východu.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA