Očakávania a realita Východného partnerstva

EÚ prostredníctvom Východného partnerstva (VP) ponúkla pred rokom šiestim bývalým sovietskym krajinám veľa. Ak budú ochotné a schopné využiť ponúknuté nástroje, môžu sa tieto štáty stať súčasťou jednotného európskeho priestoru so slobodným pohybom tovaru, kapitálu, služieb a osôb.

Podľa svojich cieľov je VP súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, podľa nástrojov, ktoré používa, je súčasťou politiky rozširovania. Ak sa politické elity Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny naozaj chopia ponuky EÚ, môžu svoje krajiny dostať z marazmu a transformovať ich v súlade s európskou legislatívou a inštitúciami. Môžu, ale nemusia a, bohužiaľ, ani sa priveľmi neponáhľajú. Prečo?


Originálnu analýzu nájdete na stránke časopisu Zahraničná politika.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA