Opozícia a moc v Bielorusku: nový politický úskok?

Ekonomická kríza otriasla základmi bieloruského ekonomického systému, ktorý bol v priebehu niekoľkých rokov považovaný za jeden z najstabilnejších v rámci bývalého ZSSR a vyvolávala prekvapenie politických protivníkov na západe. Napriek tomu sa v podmienkach krízy bieloruský ekonomický model ukázal ako neefektívny, prebyrokratizovaný a príliš ťažkopádny na to, aby bol schopný prijímať rýchle a efektívne rozhodnutia.

Napriek tomu sa však na rozdiel od ekonomického modelu politický systém ukázal ako stabilnejší a elastickejší. Ukázalo sa, že bieloruský režim je schopný prijímať neočakávané rozhodnutia, cieľom ktorého je predísť nežiaducim dôsledkom ekonomickej krízy v politickom a sociálnom priestore Bieloruska. V priebehu prvého mesiaca roku 2009 bieloruská moc pristúpila k vytvoreniu troch spoločensko-politických štruktúr, do činnosti ktorých boli pozvaní predstavitelia bieloruskej opozície:

  • Medzirezortná komisia pre vypracovanie marketingu krajiny: Do tejto komisie boli pozvaní riaditeľ nezávislého ekonomického centra Strategija Jaroslav Romančuk a riaditeľ nezávislého centra pre sociálne výskumy „Novak" Andrej Vardomackij.
  • Koordinačná rada pre médiá: Členstvo v tomto orgáne bolo spomedzi predstaviteľov nezávislých štruktúr ponúknuté predsedníčke mimovládnej organizácie Bieloruská asociácia novinárov Žanne Litvine a redaktorovi nezávislých novín Narodnaja voľa Josifovi Seredičovi.
  • Spoločenská rada pri Administratíve prezidenta Bieloruskej republiky: Jej členmi sa môžu stať predstavitelia opozičných strán, medzi oslovenými bol aj líder hnutia Za slobodu Aleksandr Milinkievič.

Takýto evidentne ústretový krok voči opozícii zo strany moci sa stretol s rozličnými reakciami v prostredí bieloruskej demokratickej komunity. Celý rad politických aktivistov, najmä spomedzi predstaviteľov Zjednotenej občianskej strany a hnutia Za slobodu to považujú za začiatok dialógu medzi mocou a opozíciou a víťazstvo „demokratických síl." Druhá časť opozície, vrátane niektorých bieloruských analytikov, tieto kroky považujú za politický manéver moci, ktorý sa môže stať „pascou pre opozíciu."


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA