Protiteroristická politika: ochrana demokracie

Autor v poslednom vydaní café babel tvrdí, že útoky na New York a Madrid ukázali, aké zraniteľné voči terorizmu sú západné demokracie. Naša reakcia na ne však musí byť natoľko umiernená, aby sme nezničili tie demokracie, ktoré sa snažíme chrániť.

 

Úvod

Útoky na Madrid pred rokom nezasiahli len srdce jedného z najkozmopolitnejších európskych miest, ale aj srdce a dušu každého slobodného Európana. Nie preto, že by Európa nebol zvyknutá na teroristické útoky; v skutočnosti mnohí z nás vyrástli so sektárstvom a terorizmom hneď za rohom. No na rozdiel od toho predtým, bomby vo vlakoch – presne 30 mesiacov po 11. septembri – predstavovali nového strašiaka teroru v Európe, pretože neboli zamerané na dosiahnutie konkrétnych politických cieľov, ale na zničenie našej civilizácie, našich hodnôt a demokracie. Európa bola terčom útoku, a rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou nenávratne zmizol.


Celý text analýzy bol uverejnený na portáli café babel 7. marca 2005.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA