Reštart alebo time-out?

Prezident USA Barack Obama mal pri ohlásení potreby reštartu v rusko-amerických vzťahoch na mysli predovšetkým potrebu získať spojencov pri plnení úlohy USA ako zodpovedného svetového lídra.

Rusko na Obamove ústretové signály zareagovalo pozitívne. Uvedomuje si potrebu budovania vlastnej tzv. mäkkej moci. Na medzinárodnej scéne chce pôsobiť ako zodpovedný hráč, otvorený globálnej spolupráci pri rešpektovaní zásad medzinárodného práva.


Kompletnú analýzu nájdete na stránke časopisu Zahraničná politika.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA